Karlovačka

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije prijavila tri projekta na natječaj INTERREG IT-HR i sva tri projekta prijavljena su odobrena!

Odbor za praćenje Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021. – 2027. je na sastanku održanom u Veneciji 23. i 24. studenog odobrio projekte iz 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga. Za financiranje je odobreno 55 projekata u vrijednosti od 92...

Zahvaljujući projektu Karlovac Karst uspostavljeno održivo gospodarenje šumama, bolja zaštite od požara i razminirano gotovo 2 tisuće hektara

Projektom „Karlovac Karst“ koji se provodio u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije razminirano je 1.929 ha šuma i šumskog zemljišta, osigurana zaštita šuma toga područja i održivo gospodarenje šumama te je uspostavljen...

Županijska uprava za ceste Karlovačke županije sanirala klizište u Veljunu

Županijska uprava za ceste Karlovačke županije u Veljunu je sanirala opasno klizište aktivirano potresom. Radovi su financirani  iz Fonda solidarnosti Europske unije. Na LC 34120 u Veljunu izvedeni su radovi sanacije nestabilne padine na način da je...

U Karlovačkoj županiji EU novcima financira se 13 liječničkih specijalizacija

U 5 Domova zdravlja Karlovačke županije te u Zavodu za javno zdravstvo nedavno je potpisano ukupno 13 ugovora o specijalizaciji, za koje je novac osiguran u Mehanizmu za oporavak i otpornost. Radi se o domovima zdravlja Ogulin, Karlovac, Duga Resa, Ozalj i Vojnić. DZ...

Proslavljen 10. rođendan Europe Direct Karlovac uz 10 godina od ulaska Republike Hrvatske u EU

Europe Direct Karlovac, informacijski centar za građane Karlovačke županije o EU, proslavio je 10. rođendan. Europe Direct Karlovac osnovan je 2013. godine kao prvi informacijski centar u Hrvatskoj u sklopu mreže Europe Direct. Njegova primarna zadaća je...

Održana početna konferencija projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina Greda

Dana 4. svibnja 2023. u zgradi Karlovačke županije održano je javno predstavljanje projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ (dalje: CGO Babina gora) čije je ostvarenje povjereno CENTRU ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. (dalje:...

Potpisani ugovori za popravak potresom oštećenih prometnica u Karlovačkoj županiji

Županijska uprava za ceste Karlovačke županije potpisala je 23.ožujka 2023.godine s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU, ukupne vrijednosti 11,3 milijuna eura. Na velikom infrastrukturnom...

Projektni partneri projekta STREAM u radnom posjetu Karlovcu

U Karlovcu se održao dvodnevni redovni koordinacijski sastanak na kojem su prezentirane aktualnosti Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. te je aktivnosti projekta STREAM. Sudionici sastanka tijekom dva dana boravka u Karlovcu...

Speleon – centar podzemne baštine, EU projekt vrijedan preko 4 milijuna eura

Speleon centar podzemne baštine svečano je otvoren danas u Novoj Kršlji kod Rakovice. Vrijednost projekta je preko 4 milijuna eura, a nositelj projekta je JU Braćeve špilje te partner na projektu JU Nacionalni park plitvička jezera. Inače, općinu Rakovica na rubu...

Počinje EU projekt izgradnje pretovarnih stanica u sklopu CGO Babina Gora

U sklopu EU projekta izgradnje CGO Babina Gora, potpisani su ugovori o izgradnji 4 pretovarne stanice – u Karlovcu, Ogulinu, Slunju i Otočcu. Pretovarne stanice sastavni su dio projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora. Služit će za prijevoz i pretovar...