Zahvaljujući projektu Karlovac Karst uspostavljeno održivo gospodarenje šumama, bolja zaštite od požara i razminirano gotovo 2 tisuće hektara

pro 11, 2023 | Županije, Karlovačka

karlovac karst

Projektom Karlovac Karst“ koji se provodio u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije razminirano je 1.929 ha šuma i šumskog zemljištaosigurana zaštita šuma toga područja i održivo gospodarenje šumama te je uspostavljen cjeloviti sustav za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000. Za efikasniju zaštitu od požara, obnovljeno je 43 kilometra protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste.

Hrvatske šume su tvrtka koja je odgovorna za održavanje više od 2 milijuna ha površine šuma i šumskog zemljišta stabilnima i sigurnima, pa je neizostavno da se za potrebe radova kao što su razminiranje, pošumljavanje i edukacije koriste sredstva EU fondova koja su nam na raspolaganju. Karlovac Karst treći je u nizu strateških projekata čiji su korisnik Hrvatske šume, a sa ciljem razminiranja koje je preduvjet obnovi i zaštiti šuma – u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Šume na projektnom području bile su degradirane jer se njima nije moglo adekvatno upravljati, stoga je osim razminiranja, fokus bio na obnovi šuma s ciljem vraćanja autohtone vegetacije, istaknuo je Tomislav Lipošćak, voditelj projekta Karlovac Karst, koji je i naglasio da je cilj projekta bio i restauracija ilirske hrastovo – grabove šume koja je ujedno i  ciljni stanišni tip Natura 2000 ekološke mreže.  

Projektom Karlovac Karst omogućeno je gospodarenje na novih 1734,95 ha površine šuma i šumskog zemljišta, što je doprinijelo razvoju gospodarstva  jedinicama lokalne samouprave ovog područja kroz doprinose i naknade, naglasio važnost projekta za lokalno gospodarstvo Dragan Rudančić, voditelj Uprave šuma Podružnice Ogulin.

U četiri godine provedbe projekta, provedeno je razminiranje, te važna obnova šuma sadnjom preko 380 tisuća sadnica hrasta kitnjaka. Obnova šuma imavodeću ulogu u ublažavanju posljedica uzrokovanih klimatskim promjenama, a sadnicama hrasta kitnjaka vratila se autohtona vegetacija na tom području. Također, čak 182 ha degradirane površine i šikara, pretvoreno je u viši uzgojni oblik što će doprinijeti poboljšanju strukture, stabilnosti i otpornosti šumskih ekosustava na klimatske promjene te poboljšanju općekorisnih funkcija šuma.

„U rujnu je održana završna konferencija projekta NATURAVITA, dok smo prije samo četiri dana svjedočili svečanom obilježavanju potpunog razminiranja Šibensko-kninske županije. Danas je na red došla završna konferencija projekta Karlovac Karst, a idući ponedjeljak bit će svečano obilježeno potpuno razminiranje Osječko-baranjske županije. Puno je to aktivnosti na temu razminiranja kojima se najavljuje kraj nekih procesa, uspješno provedenih s velikim rezultatima i postignutim ciljem što znači kako radimo nešto dobro i korisno za društvo.“ – istaknuo je ravnatelj Ravneteljstva civilne zaštite MUP-a Damir Trut.Dodao je kako je sav trud uložen u realizaciju kako ovog projekta, tako i ostalih projekata, pokazatelj da nam je svima u interesu doći do konačnog cilja – Hrvatska bez mina, gospodarski snažna i biološki obnovljiva.

„Naše napore, postignute rezultate u povlačenju sredstava iz fondova EU i dobro uređen protuminski sustav prepoznale su zemlje Europe i svijeta s problemom zemljišta zagađenog minama, zbog čega traže našu stručnu pomoć u riješavanju tih problema. Prvenstveno su tu Ukrajina, ali i druge zemlje poput Azerbajdžana i Sirije, svjesni da je to ključ za daljnju stabilizaciju zemlje i gospodarski razvoj.“ – naglasio je ravnatelj Trut te zahvalio Hrvatskim šumama kao dugogodišnjem partneru u protuminskom djelovanju. Zahvalio je svima ostalima koji su dali i najmanji doprinos u provedbi ovog projekta, a posebice pirotehničarima na hrabrosti i posvećenosti u izuzetno važnom zadatku očuvanja sigurnosti i dobrobiti naše zajednice.

Projekt „Karlovac Karst“ vrijedan je 32 milijuna eura od čega je čak 26 milijuna eura osigurano iz bezpovratnih sredstava EU.

Izvor: Ogulin.eu
Poveznica: https://ogulin.eu/2023/12/09/zahvaljujuci-projektu-karlovac-karst-uspostavljeno-odrzivo-gospodarenje-sumama-bolja-zastite-od-pozara-i-razminirano-gotovo-2-tisuce-hektara/