U Karlovačkoj županiji EU novcima financira se 13 liječničkih specijalizacija

srp 25, 2023 | Županije, Karlovačka

EU novcima

U 5 Domova zdravlja Karlovačke županije te u Zavodu za javno zdravstvo nedavno je potpisano ukupno 13 ugovora o specijalizaciji, za koje je novac osiguran u Mehanizmu za oporavak i otpornost. Radi se o domovima zdravlja Ogulin, Karlovac, Duga Resa, Ozalj i Vojnić.

DZ Karlovac dobio je tri specijalizacije – 2 obiteljske i 1 medicina rada, DZ Ozalj također tri – 1 obiteljsku, 1 ginekologiju, 1 fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, DZ Vojnić jednu obiteljsku, a Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije dobio je dvije specijalizacije – 1 mikrobiologiju i 1 epidemiologija. Za DZ Duga Resa osigurane su tri specijalizacije, sve tri iz obiteljske medicine, a za DZ Ogulin osigurana je specijalizacija iz ginekologije.

Konferenciji su prisustvovale zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar, pročelnica UO za hrvatske branitelje i zdravstvo Maja Vučinić Knežević, te ravnateljica Doma zdravlja Ogulin Zlata Kurelac.

Za Dom zdravlja Ogulin to znači jako puno. Mi smo potpisali ugovor o specijalizaciji iz ginekologije, u iznosu od 166 tisuća eura. Riječ je o velikom novcu kojeg Dom zdravlja ne može sam isfinancirati“, istaknula je ravnateljica Doma zdravlja Ogulin Zlata Kurelac.

Izvor:
Poveznica: