Impressum

Izdanje:

EU Projekti
www.euprojekti.hr
Dinamika osuvremenjavanja: Dnevna
e-mail: [email protected]

___________________________________

Glavni urednik:
GAŠČIĆ VEREŠ DIJANA

___________________________________

Nakladnik: DIGITALD, obrt za marketing i promidžbu, vl. Dijana Gaščić Vereš
Sjedište/adresa: 
Vrbovec, Ulica poginulih branitelja 3

 

IBAN:
OIB:57640954259
MB:98471155

Napomena: Sve sadržaje, dopise i demantije slati isključivo na mail adresu [email protected] kako bi isti bili čim prije objavljeni.