U Karlovcu potpisan ugovor o projektiranju i izvođenju radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.

stu 17, 2022 | Županije, Karlovačka

Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

U Karlovcu potpisan Ugovor o projektiranju i izvođenju radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.

Riječ je o projektu za koji su sredstva odobrena u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te će se financirati: sredstvima fondova Europske unije u iznosu 72,34%, dok će ostatak novca osigurati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i članovi Društva Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Vrijednost ugovorenih radova je 333 milijuna kuna.

Direktorica Tufeković pojasnila je da će se u sklopu projekta izgraditi Centar za gospodarenje otpadom na Babinoj gori te 4 pretovarne stanice – u Karlovcu, Ogulinu, Slunju i Otočcu.

„Svrha Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora je služiti potrebama za gospodarenje miješanim komunalnim otpadom Karlovačke županije, sjeveroistočnog dijela Ličko-senjske županije i zapadnog dijela Sisačko-moslavačke županije“, naglasila je Marija Tufeković.

Županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin istaknula je da CGO nikada i ni na koji način neće ugrožavati ljude i okoliš, već je neophodan dio rješenja za uspostavu učinkovitog sustava gospodarenja otpadom.

„Ovaj projekt ni na koji način neće ugroziti okoliš, prirodu i kvalitetu života građana, već će pomoći da živimo kvalitetnije i da zbrinjavamo otpad na održiv način i sukladno relevantnom zakonodavstvu. Centar za gospodarenje otpadom nema alternativu“, poručila je.

Babina gora je dugoročno i kvalitetno rješenje za tri županije – Karlovačku, Sisačko moslavačku i Ličko senjsku, ali je ovaj Centar važan i za ostvarenje hrvatskih nacionalnih interesa, odnosno neophodan je za ispunjavanje obveza koje je RH pristupom Europskoj uniji potpisala u smislu politika gospodarenja otpadom, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg.

„Ovaj je projekt iznimno važan i zbog dva cilja ispred sebe. Prvi cilj je 2025. godina kada će stopu recikliranja biti potrebno povećati sa 31% na 55%. drugi cilj je da se do 2035. godine stopa otpada koji se odlaže na odlagalištima smanji sa sadašnji 58% na samo 10%. CGO Babina gora neće ugroziti okoliš i prirodu već će pridonijeti kvaliteti okoliša i borbi protiv klimatskih promjena. Danas u RH imamo dva Centra za gospodarenje otpadom koja rade, dva Centra koja bi u idućih godinu dana trebala početi s radom. Cilj je imati u RH 11 Centara za gospodarenje otpadom“, rekao je državni tajnik Mario Šiljeg.

Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovao je i zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša te predstavnici gradova i županija koje su suvlasnici Centra za gospodarenje otpadom Babina gora. Nakon potpisivanja ugovora, izvođač radova sada ima rok od 35 mjeseci da projektira i izgradi centar te šest mjeseci za probni rad.

Izvor:
Poveznica: