Održana početna konferencija projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina Greda

svi 5, 2023 | Županije, Karlovačka

Centar za gospodarenje otpadom

Dana 4. svibnja 2023. u zgradi Karlovačke županije održano je javno predstavljanje projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ (dalje: CGO Babina gora) čije je ostvarenje povjereno CENTRU ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. (dalje: KODOS).

KODOS su s ovim ciljem u Karlovcu osnovale Karlovačka, Ličko-senjska i Sisačko-moslavačka županija te gradovi Karlovac, Ogulin, Duga Resa, Ozalj i Slunj.

Među uzvanicima početne konferencije bili su predstavnici osnivača KODOS-a, predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zatim predstavnici izvođača radova, tehničke pomoći, nadzora nad izgradnjom i informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti Projekta. Događaju su nazočili i predstavnici medija.

Direktorica Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Marija Tufeković uvodno se obratila uzvanicima i medijima, istaknuvši kako su u početnoj fazi projekta uspješno savladani izazovi uz podršku stručnjaka koji rade na projektu te se istovremeno u okviru projekta radi na pet gradilišta na pet različitih lokacija. Gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić istaknuo je kako sadašnji način odlaganja otpada bez obrade nije poželjna opcija te kako je potrebno imati povjerenje u sve koji rade na realizaciji Centra. Naglasio je kako je važno i razdvajanje otpada na kućnom pragu, kao i promjena svijesti. Županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin potvrdila je odlučnost da se projekt realizira te važnost projekta zbog dobrobiti budućih generacija, naglasivši pritom da sustav počinje od svih nas te da što više odvajamo, to će manje otpada završiti u Centru.

Voditelj projekta Dražen Babić održao je prezentaciju projekta te je pojasnio kako CGO Babina gora predstavlja suvremenu infrastrukturu usmjerenu ka rješavanju pitanja obrade ostatnog miješanog komunalnog otpada. Radi se o jednome od 11 centara za gospodarenje otpadom koji su planirani ili su već izgrađeni u RH te će se Centrom pokrivati područje Karlovačke županije, sjeveroistočnog dijela Ličko-senjske županije i zapadnog dijela Sisačko-moslavačke županije. Sastavni dio projekta i sustava su četiri pretovarne stanice na lokacijama u Karlovcu, Slunju, Ogulinu i Otočcu u kojima će se zaprimati otpad koji sakupljaju lokalna komunalna društva te će se otpad zatim vozilima velikih kapaciteta prevoziti do CGO na obradu.

Projekt je ukupne vrijednosti 43,6 mil. EUR, pritom sufinanciranje projekta iz sredstava Europske unije iznosi približno 26,0 mil. EUR. Projekt se provodi u razdoblju od 8. veljače 2018. do 31. prosinca 2023., a izvori financiranja projekta su:

― sredstva fondova Europske unije

― sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

― sredstva osnivača CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o.

Projektom je obuhvaćeno 7 gradova i 22 općine te će CGO Babina gora u budućnosti pokrivati potrebe 138.777 stanovnika. CGO Babina gora imat će nominalni godišnji kapacitet obrade do 30.000 tona ostatnog miješanog komunalnog otpada, a u Centru će se koristiti tehnologija mehaničko-biološke obrade otpada koja je u skladu s direktivama EU. Uspostava CGO i korištenje navedene tehnologije omogućit će veći stupanj recikliranja, ponovnu upotrebu resursa i smanjenje količine stakleničkih plinova. Projektom će se stvoriti značajan doprinos društveno-gospodarskom razvoju kroz:

•   Smanjenje zdravstveno-okolišnih rizika te poboljšanje izgleda naselja i krajolika čime će se područja oko sadašnjih odlagališta učiniti atraktivnijima, kao rezultat sanacije postojećih odlagališta otpada

•   Očuvanje prirode i okoliša kao rezultat uspostave kvalitetne komunalne infrastrukture

•   Razvijanje novih tržišta gospodarenja otpadom i recikliranja

•   Povećanje broja radnih mjesta – nova zapošljavanja.

Izgradnja CGO Babina gora i kasniji rad CGO Babina gora odvijat će u skladu sa strogim pravilima zaštite okoliša i prirode. Puštanje u rad Centra očekuje se u godini 2026.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Izvor: CGO Babina Greda
Poveznica: https://www.cgoka.hr/index.php/projekt/cgo-babina-gora.html