Đurđevac

Grad Đurđevac uz EU sredstva razvijaja kontinentalni turizam

Cikloturizam je popularna turistička i rekreativna aktivnost u svijetu, a i u Hrvatskoj je prepoznat kao jedna od proizvoda s najvećom perspektivom razvoja. Grad Đurđevac uz EU sredstva razvijaja kontinentalni turizam E-bike turizam prepoznat je i u Gradu Đurđevcu kao...

Uskoro kreće dogradnja Dječjeg vrtića Maslačak u Đurđevcu sufinancirana EU fondovima

U Grad Đurđevac stigla je odluka o financiranju i ugovor za projekt dogradnje Dječjeg vrtića Maslačak. Nakon potpisa ugovora za financiranje projekta Grad Đurđevac će raspisati javnu nabavu za izvođače radova, a ubrzo nakon toga će krenuti i prvi radovi. Projektom će...

U Đurđevcu završen EU projekt izrade i opremanja kompostane

Novoizgrađena kompostana u Đurđevcu, ali i sortirnica imat će dugoročno brojne pozitivne učinke na kvalitetu života stanovništva kroz smanjivanje ilegalno odbačenog otpada, smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište te povećanja stope recikliranja otpada....

Projekt Aglomeracije u Đurđevcu vrijedan 430 milijuna teče zadanim tokom

U tijeku su radovi na nekoliko gradilišta u sklopu projekta Aglomeracije, a radove na izgradnji vodospreme Čepelovac obišli su gradonačelnik Hrvoje Janči, predsjednik gradskog vijeća Grada Đurđevca Željko Lacković, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje,...