Projekt Aglomeracije u Đurđevcu vrijedan 430 milijuna teče zadanim tokom

kol 12, 2022 | Đurđevac, Gradovi

U tijeku su radovi na nekoliko gradilišta u sklopu projekta Aglomeracije, a radove na izgradnji vodospreme Čepelovac obišli su gradonačelnik Hrvoje Janči, predsjednik gradskog vijeća Grada Đurđevca Željko Lacković, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Dejan Đud te direktor Bistre Krešimir Habijanec ispred izvođača radova.

Radovi prate zadanu dinamiku, te nema kašnjenja. Izgradnjom nove vodospreme osigurat će se adekvatna opskrba vodom gornjeg djela naselja Budrovac, ali i Đurđevca i ostalih prigradskih naselja. U tijeku su i radovi na iskopima i postavi cijevi za vodovod i odvodnju u Čepelovcu.

Podsjećamo da je projekt aglomeracije vrijedan oko 430 mil. kuna, a provedbom projekta izgraditi će se 29,5 kilometara vodoopskrbne mreže, 3.349 kućnih priključaka na mrežu, crpna stanica i vodosprema u Čepelovcu, kanalizacijska mreža u dužini od 59,3 kilometara u Delovima, Novigradu Podravskom, Šemovcima, Hampovici, Đurđevcu, Čepelovcu, Budrovcu, Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom, Budančevici, Kozarevcu i Prugovcu, pročistač otpadnih voda u Ferdinandovcu, dok će se za pročistače u Virju i Podravskim Sesvetama povećati kapaciteti.

-Priključenje gotovo 11.300 stanovnika na novi sustav javne odvodnje i 9.500 stanovnika na novi sustav vodoopskrbe značit će osjetno povećanje kvalitete života na području aglomeracija te očekujemo da će velika većina njih iskoristiti mogućnost besplatnog priključka koju nudi ovaj projekt. Grad prati radove aglomeracije te paralelno uređuje pješačke staze te se u rov paralelno postavljaju i optički kabeli za internet – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

-Cilj projekta je povećanje priključenosti stanovništva na stabilan sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda kako bi zaštitili bogatstvo podzemne vode. To je jako bitno jer na našem području imamo velike količine pitke vode, a znamo da je voda resurs budućnosti i to je ono što moramo sačuvati za budućnost- istaknuo je predsjednik vijeća Željko Lacković. (Grad Đurđevac)

Izvor: Grad Đurđevac
Poveznica: https://djurdjevac.hr/gradska-uprava/izgradnja-vodospreme-cepelovac-radove-na-aglomeraciji-obisli-gradonacelnik-janci-i-predsjednik-vijeca-lackovic/