Grubišno Polje

Grubišno Polje s 2 prekogranična projekta rekonstriuiraju glavni gradski trg i pomažu vatrogascima

Na objavljeni natječaj Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027. Grubišno polje prijavilo dva EU projekta prekogranične suradnje. FEST4GUEST – Enhancing Cultural Tourism through Cross-Border Festivals (Razvoj kulturnog turizma kroz...

Grubišno Polje prijavilo projekt turističko-rekreativni kompleks Bara za EU financiranje

Grad Grubišno Polje prijavio je projekt Turističko-rekreativni kompleks Bara vrijedan 7.732.050 eura na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane...