Grubišno Polje s 2 prekogranična projekta rekonstriuiraju glavni gradski trg i pomažu vatrogascima

kol 11, 2023 | Gradovi, Grubišno Polje

grubišno polje

Na objavljeni natječaj Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027. Grubišno polje prijavilo dva EU projekta prekogranične suradnje.

FEST4GUEST – Enhancing Cultural Tourism through Cross-Border Festivals (Razvoj kulturnog turizma kroz prekogranične festivale)

Partneri: Grad Grubišno Polje (vodeći partner), Opština Herceg Novi, Općina Maglaj

Ukupna vrijednost projekta 1.574.845 EUR

Projektnim prijedlogom je predviđena rekonstrukcija glavnog trga u Grubišnom Polju, održavanje edukacija za osobe iz turizma, kulture i poduzetništva oko razvoja poslova u turizmu te održavanje festivala kulture nacionalnih manjina.

Frame4Fire – Creating efficient framework for climate change adaptation, disaster risk prevention and fire protection (Stvaranje učinkovitih metoda za klimatsku adaptaciju, prevenciju rizika od katastrofa i zaštite od požara)

Partneri: Grad Solin (vodeći partner), Grad Grubišno Polje, Grad Livno i Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice

Ukupna vrijednost projekta: 2.254.790 EUR

Projektnim prijedlogom je predviđena nabava vatrogasnog vozila – cisterne te  drona sa infracrvenom kamerom i opremom za spašavanje iz dubina i s visina. Osim toga, aktivnosti projekta su izrada edukativnog materijala i kurikuluma za edukaciju vatrogasaca za uporabu dronova za pronalazak ljudi na otvorenim požarištima. Održat će se dva treninga/vježbe, u Solinu i Podgorici gdje će sudjelovati i vatrogasci iz Grubišnog Polja gdje će se testirati metodologija razvijena kroz edukacije. U Grubišnom će se organizirati početna konferencija projekta i radionica izrade edukativnih materijala.

Projektni prijedlozi su prijavljeni u suradnji sa projektnim partnerima te svaki od partnera ima zadane svoje aktivnosti koje će provoditi ukoliko projektni prijedlog bude odobren.

Izvor: Grubišno Polje
Poveznica: https://grubisnopolje.hr/novosti/detaljnije/grad-grubisno-polje-je-prijavio-dva-projekta-prekogranicne-suradnje