Duga Resa

Završena je sanacija Učeničkog doma Duga Resa

Nakon sanacije Učeničkog doma Duga Resa od posljedica potresa, cijela zgrada dobila je posve novi izgled. Napravljena je fasada, dio krovišta, te su obnovljeni zidovi, pod i instalacije u kuhinji. Radovi su vrijedni 1.479.541,65 eura i u potpunosti su financirani iz...

U Duga Resi pokrenut projekt „Nauči zdravlje“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. financiran iz Europskog socijalnog fonda

U Demokratskom rasadniku (Pučko otvoreno učilište Duga Resa) u Dugoj Resi održana je početna tiskovna konferencija projekta „Nauči zdravlje UP.02.2.1.08.0028“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 456.557,55 kuna uz stopostotni intenzitet potpore. Projekt je odobren za...