Završen projekt “Green Aura” namijenjen promoviranju digitalne tehnologije te obrazovanja djece i mladih

pro 20, 2022 | Gradovi, Koprivnica

green aura

Prošlog je tjedna u prostorija koprivničkog ENTER-a održana završna konferencija projekta „Setting up cooperation of GREEN Communities with Augmented Reality Assisted living labs“.

Pod akronimom Green AURA projekt je financiran u okviru Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

„Ovo je jedan od projekata kojim se promoviraju digitalne tehnike, a istovremeno poučava djecu i mlade o projektima održivog razvoja naše Koprivnice. Unutar projekta na lokacijama po gradu postavili smo table gdje građani mobitelom na svakoj od tih lokacija mogu vidjeti što je na njoj posebno, odnosno obrazlaže se jedan projekt iz domene zelenog i digitalnog. Tako se ispred Bazena Cerine može vidjeti priča o električnim punionicama, vrstama te kako rade i kako se koriste. Tako je svaka lokacija posebna po nečemu“, kazala je zamjenica gradonačelnika Ostriž.

Glavni korisnik projekta bilo je Sveučilište u mađarskom Pečuhu, a projektni partneri Grad Koprivnica, Regionalna energetska agencija Sjever i Razvojna agencija grada Pečuha. Vrijednost projekta iznosila je 270.134,45 eura, od čega je 85% sredstava osigurano iz Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020., a proračun Grada Koprivnice bio je 41.500,00 eura.

Izvor: Grad Koprivnica
Poveznica: https://koprivnica.hr/novosti/odrzana-zavrsna-konferencija-projekta-green-aura/