Za predstavnike HOPS-a održana radionica u cilju uspješne provedbe 1,6 milijarde kuna vrijednog EU projekta

ruj 19, 2022 | Hrvatska

HOPS

Djelatnici Fondovog Posredničkog tijela održali su edukativnu radionica za predstavnike Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d. (HOPS) kojem je iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka dodijeljeno više od 1,6 milijardi kuna za revitalizaciju, izgradnju, digitalizaciju i modernizaciju hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže. 

Sredstva iz NPOO-a HOPS je osigurao temeljem izravnog poziva koji je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo u srpnju ove godine. Važna uloga Provedbenog tijela u NPOO dodijeljena je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je zadužen za odabir i praćenje provedbe samog projekta čiji se završetak očekuje  tijekom 2026. godine.

Radionicu za korisnika održali su djelatnici Fonda Sanja Jelačić, voditeljica  Posredničkog tijela, Brigita Crnković iz Odjela za kontrolu nabave, Predrag Čuljak iz Odjela za tehničku verifikaciju projekata energetske učinkovitosti, Bojan Hlača iz Odjela za odabir projekata, Maša Brezovac iz Odjela za kontrolu sustava te Slavica Lulić iz Odjela za financijsko-ekonomsku verifikaciju.

Cilj je bio upoznati predstavnike HOPS-a s provedbom projekta te im vježbama i primjerima pomoći u realizaciji kako bi se izbjegle nepravilnosti i pogreške koje mogu rezultirati financijskim korekcijama. Prolazilo se kroz prve korake nakon potpisivanja ugovora, kroz predloške za provođenje nabava, plan nabave, plan zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS) te Ex -Ante i Ex-post provjere nabava. Korisnika se vodilo i kroz financijsko planiranje i pravdanje izdataka, izvješćivanje i praćenje troškova, računovodstveno vođenje projekta, transparentno pravdanje troškova, proceduru oko isplate predujma te zahtjeva za isplatama, kao i mogućnostima eventualne izmjene ugovora. Spomenute su i ostale obveze i rizici u provedbi te važnost pravilne pohrane dokumentacije, pravila vidljivosti i provjere.
Polaznici radionice aktivno su sudjelovali i iskazali interes za suradnju u otklanjanju  potencijalnih nejasnoća i nepravilnosti.

Inače sam projekt predviđa ubrzanje razvoja mreže na način da se postojeći sustav prijenosa električne energije zbog povećanja kapaciteta prijenosa (posebice linije sjever – jug) revitalizira i digitalizira, a paralelno s tim dograde i novi kapaciteti prijenosa. Na taj način će se osigurati nesmetano preuzimanje električne energije u sustav koji će prestati biti usko grlo, što će osigurati jaču dekarbonizaciju energetskog sektora. Investicijom se planira modernizacija i digitalizacija te proširenje elektroenergetskog prijenosnog sustava koji će na najučinkovitiji i stabilan način prihvatiti sve veću količinu električne energije iz obnovljivih izvora na razini Hrvatske. Provedba će dekarbonizaciji energetskog sektora, što predstavlja osnovni preduvjet za dostizanje ciljeva za 2030. u pogledu udjela obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji od 36,6%.

Izvor: FZOEU
Poveznica: https://www.fzoeu.hr/hr/za-predstavnike-hops-a-odrzana-radionica-u-cilju-uspjesne-provedbe-1-6-milijarde-kuna-vrijednog-eu-projekta/9104