Uručeno 25 ugovora iz NPOO-a iz područja vodnoga gospodarstva

sij 4, 2023 | Hrvatska

NPOO

Uručeno 25 ugovora iz NPOO-a iz područja vodnoga gospodarstva

Kroz 13 eu projekata javne odvodnje i vodoopskrbe za koje su uručeni ugovori izgradit će se, odnosno rekonstruirati 115 kilometara sustava javne vodoopskrbe i izgraditi ili rekonstruirati gotovo 50 kilometara sustava javne odvodnje, čime će se omogućiti pristup poboljšanoj vodoopskrbi za gotovo 62 tisuće stanovnika i pristup poboljšanom sustavu pročišćivanja otpadnih voda za više od 6 tisuća stanovnika.

Radi se o ugovorima za 13 projekata koji se odnose na razvoj manjih dijelova sustava javne odvodnje i vodoopskrbe i 12 projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama, u ukupnoj vrijednosti većoj od 1,3 milijarde kuna.

Za financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama, dodijeljeno je 12 ugovora ukupne vrijednosti 770 milijuna kuna za izgradnju 31 kilometra zaštitnih vodnih građevina čime će više od 22 tisuće stanovnika biti adekvatno zaštićeno od poplava te će se revitalizirat 8 kilometara vodotoka i rukavaca s ciljem integracije ciljeva zaštite prirode s ciljevima upravljanja vodama.

Uz dosad odobrene projekte u okviru završenog poziva za financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, izgrađeno je ili rekonstruirano više od 260 kilometara mreže javne vodoopskrbe i 136 kilometara mreže javne odvodnje, čime su ispunjeni uvjeti vodnoga gospodarstva za drugu tranšu sredstava iz NPOO-a.

Ove i druge aktivnosti koje provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja predstavljaju implementaciju ključnih zahtjeva Europske unije koje smo preuzeli u naše vodno zakonodavstvo. Zahtjevi se odnose na obvezu države članice da omogući pristup zdravstveno ispravnoj vodi za piće i sustavima javne odvodnje svim stanovnicima, a posebice ranjivim i marginaliziranim skupinama koje čine socijalno ugrožene osobe i stanovništvo koje živi u ruralnim područjima.
Ove investicije doprinijet će rješavanju jednog od najvećeg problema u javnoj vodoopskrbi, a to je smanjenje gubitaka vode koje je doseglo oko 50% na razini cijele države, a pozitivno će utjecati na ostvarenje osnovnih ciljeva vodnoga gospodarstva – zaštita i očuvanje vodnih resursa i okoliša u cjelini, odnosno održivo upravljanje vodama.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva
Poveznica: https://mingor.gov.hr/vijesti/uruceno-25-ugovora-iz-npoo-a-iz-podrucja-vodnoga-gospodarstva/9070