U sklopu “Projekta zaštite od poplava Grada Ogulin” održana radionica za građanke i građane

ožu 31, 2023 | Gradovi, Ogulin

zaštite od poplava

U srijedu, 29. ožujka 2023. godine na Trgu Petra Stipetića u Ogulinu, ispred Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, održana je radionica za građanke i građane u sklopu „Projekta zaštite od poplava Grada Ogulina“.

U sklopu predstavljanja Projekta, u organizaciji agencije za integrirane komunikacije Libra i predstavnike Hrvatskih voda, građankama i građanima Ogulina podijeljeni su promotivni materijali, a na štandu su mogli doznati sve informacije o „Projektu zaštite od poplava Grada Ogulina“ te fazama izvođenja radova. Nadalje, u Pučkom otvorenom učilištu u Ogulinu održana je prezentacija na kojoj su svi zainteresirani mogli saznati informacije vezane za Projekt.

Podsjetimo, „Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina“ provodi se na području Ogulina s ciljem smanjenja poplavnog rizika i poboljšanja sustava obrane od poplava Grada Ogulina.

Izgradnja retencije Ogulin sastoji se od četiri faze

Prva faza obuhvatila je radove na pregradnom mjestu retencije, odnosno izgradnju evakuacijskih građevina na pregradnom mjestu i izgradnju pristupnih prometnica na lijevoj obali rijeke Dobre, nizvodno od ušća Vitunjčice u Dobru. U drugoj fazi predviđena je izgradnja zaštitnih građevina željezničke pruge uz retencijski prostor i izmještanje infrastrukture na mjestu planiranog zahvata. U okviru ove faze bit će izvedena zaštita željezničke pruge izgradnjom zaštitnih zidova, izvedbom obloge nasipa željezničke pruge, gradnjom potpornih zidova te izvedbom zaštite i izmještanjem postojeće opreme HŽI-ja. Osim toga, planirano je izmjestiti postojeći vodovod i elektroenergetske instalacije te izvesti rekonstrukciju lokalne prometnice za Brestovac.

Treća faza Projekta obuhvaća desni pritok Ogulinske Dobre, rijeku Vitunjčicu, gdje se nalaze ribnjaci koji su zaštićeni od velikih voda izgradnjom armiranobetonskog zida duljine 320 metara. Naposljetku, četvrta faza predviđa izgradnju brane retencije Ogulin s pripadajućim građevinama. Nasuta brana visine je 14,50 metara te duljine 580 metara i ima funkciju ublažavanja vrhunca vodnog vala uz ispuštanje vode kroz temeljni ispust.

Ovim Projektom osigurat će se sigurniji i stabilniji život za sve stanovnike Grada Ogulina te omogućiti održivi razvoj gospodarstva. Koristi od projekta bit će dvojake: bit će smanjeno štetno djelovanje voda te će se poboljšati ekonomsko stanje. Naime, unapređenjem sustava obrane od poplava zaštitit će se prirodna bogatstva ogulinskog kraja, njegova raznolika flora i fauna. Smanjenjem dolaska naplavina kroz Đulin ponor očuvat će se podzemni špiljski sustav kao najistraženiji speleološki sustav u Hrvatskoj, ukupne dužine 16.396 metara. Poštujući načela prirodnog upravljanja rizicima od poplava, Projekt omogućava prirodno reteniranje uzvodno od Grada Ogulina.

O Projektu

Glavne komponente Projekta zaštite od poplava grada Ogulina su: izgradnja retencijsko-zahvatne građevine Ogulin s pripadnom zaštitom željezničke pruge Zagreb – Rijeka, zaštita okolnih ribnjaka, izmještanje infrastrukture, mjere čišćenja Đulinog ponora i priprema studijske i projektne dokumentacije za projekt „Zaštita od poplava grada Ogulina 2“.

„Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina“ sufinancira se sredstvima EU-a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.402.865.741,19 eura (186.192.281,00 kuna) s PDV-om, od čega je 1.192.435.880,02 eura (158.263.438,85 kuna) s PDV-om sufinancirano iz EU-a.

Izvor:
Poveznica: