U Babinoj Gredi započeli radovi na projektu rekonstrukcija/dogradnja i opremanje doma kulture “Franjo Delić”

ruj 27, 2022 | Općine, Babina Greda

babinoj gredi

Započeli su radovi na projektu rekonstrukcije/dogradnje i opremanja doma kulture “Franjo Delić” u Babinoj Gredi.

Općinski načelnik Babine Grede Josip Krnić još u ožujku je potpisao ugovor o financiranju za tip operacije 7.4.1. u iznosu od 7.515.600 kuna, za projekt “Rekonstrukcija/dogradnja i opremanje Hrvatskog doma kulture ‘Franjo Delić’”.

Projektom je predviđena kompletna adaptacija, uređenje pozornice u dvorani, postavljanje velikih LED ekrana, novo krovište, nove instalacije, uređenje svlačionice s tuševima, prostora za mlade, ugradnja dizala za invalide… U sklopu reprezentativnog objekta bit će uređeni i poslovni prostori koje će Općina moći dati u najam, a s obzirom na to da će dobiti i profesionalnu kuhinju, za razne će se prigode moći iznajmiti i dvorana.

Ukupna vrijednost projekta, prema troškovniku u vrijeme kandidiranja projekta, bila je 8,3 milijuna kuna, ali s obzirom na osjetan porast cijene građevinskog materijala, procjenjuje se da će ona sada biti veća. Odobreno im je nepovratnih 7,5 milijuna kuna, a ostatak sredstava osigurat će Općina.

Izvor: Općina Babina Greda
Poveznica: https://babinagreda.hr/zapoceli-su-radovi-na-projektu-rekonstrukcija-dogradnja-i-opremanje-doma-kulture-franjo-delic/