Sunčana Glavak za snažniju zastupljenost žena na čelnim pozicijama u gospodarstvu

stu 23, 2022 | EU-RH

Sunčana Glavak za snažniju zastupljenost žena na čelnim pozicijama u gospodarstvu

Žene čine samo 30,6 % članova upravnih odbora najvećih trgovačkih društava, uz znatne razlike među državama članicama. Zato će sva velika trgovačka društva uvrštena na burzu u EU-u morati poduzeti mjere za povećanje prisutnosti žena na čelnim pozicijama. Sukus je to takozvane Direktive o ženama u upravnim odborima o kojoj su danas raspravljali zastupnici u Europskom parlamentu.

Direktivom će se uvesti transparentni postupci zapošljavanja u poduzećima kako bi se osiguralo da do srpnja 2026. najmanje 40 % radnih mjesta neizvršnih direktora ili 33 % svih direktorskih mjesta bude popunjeno podzastupljenim spolom.

Zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak zalaže se za postizanje ravnopravnosti između žena i muškaraca, posebno u političkom i gospodarskom kontekstu.

“Jedan od prioriteta Europskog parlamenta je postići istinsku jednakost između žena i muškaraca u poslovnom svijetu, pogotovo u pogledu jednakih plaća za jednaki posao te udjela u upravnim odborima tvrtki. Stvari želimo mijenjati nabolje, a cilj je da ova direktiva, uz Direktivu o jednakim plaćama i Direktivu o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, bude temelj buduće jednakosti žena i muškaraca u Europskoj uniji te primjer drugim državama svijeta, no taj proces će trajati. Direktivom o ženama u upravnim odborima želimo osigurati primjenu načela jednakih mogućnosti. Istraživanja su pokazala da uključenost i raznolikost omogućuju oporavak i otpornost, što je od vitalne važnosti u osiguravanju europske gospodarske konkurentnosti, poticanju inovacija i jačanju profesionalnih standarda u upravnim odborima tvrtki”, ističe euro zastupnica Glavak.

Prema trenutno dostupnim podacima, Direktiva će u Hrvatskoj obuhvatiti nešto više od 600 tvrtki koje broje više od 250 djelatnika. Indeks rodne jednakosti za 2022. godinu pokazuje da je Hrvatska, u odnosu na 2019., najveći iskorak napravila upravo u položaju žena u strukturama moći, odnosno u području gospodarskog i političkog odlučivanja.

Eurozastupnica Glavak ipak napominje da prednost treba dati uspjehu temeljenom na zaslugama, a ne kvotama, iako kvote imaju svoju ulogu u postizanju rodne ravnopravnosti.

“Pri provođenju postupka odabira prednost treba dati jednako kvalificiranom kandidatu podzastupljenog spola. Međutim, takav prioritet ne bi trebao predstavljati automatsku i bezuvjetnu sklonost pri odabiru. Odredbe ove Direktive ne ometaju neopravdano svakodnevno upravljanje, budući da tvrtke zadržavaju slobodu odabira kandidata na temelju kvalifikacija ili drugog objektivnog relevantnog razmatranja”, objašnjava eurozastupnica.

Države članice trebale bi provesti pravila u roku od dvije godine, u skladu s kojima će morati uvesti odvraćajuće i razmjerne sankcije za poduzeća koja ne poštuju otvorene i transparentne postupke imenovanja. Pravosudno tijelo također bi moglo poništiti upravni odbor koji je trgovačko društvo odabralo ako krši načela Direktive. Mala i srednja poduzeća (s manje od 250 zaposlenika) bit će isključena iz područja primjene Direktive.

Izvor:
Poveznica: