Održana informativna radionica programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.

stu 4, 2022 | Županije, Brodsko-posavska

suradnje dunavske regije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Brodsko-posavskom i Požeško-slavonskom županijom te regionalnim koordinatorima CTR – Centar za razvoj Brodsko-posavske županije i Regionalnim koordinatorom razvoja Požeško-slavonske županije, u dvorani Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore u Slavonskom Brodu održali su info dan u okviru Programa dunavske regije 2021. – 2027. Radionica je održana u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 1.poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Ispred Brodsko-posavske županije okupljne sudionike je pozdravio župan Danijel Marušić i ravnatelj Centra za razvoj Brodsko-posavske županije, Damir Mirković. Svim sudionicima današnje radionice u uvodnome dijelu obratila se i ministrica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Nataša Tramišak.

Radionicu su vodili predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koji su sudionike detaljnije upoznali s Programom transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027., s prvim pozivom na dostavu projektnih prijedloga, te ostalim mogućnosti financiranja kroz programe europske teritorijalne suradnje u programskom razdoblju 2021. – 2027.

Program predstavlja platformu za suradnju na strateškim područjima unutar dunavske regije između zemalja članica EU i susjednih zemalja, a u teritorijalnom smislu obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku) te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldaviju i Ukrajinu).

Naglašeno je da će u novom programskom razdoblju Program financirati projekte koji se između ostaloga bave povećanjem istraživačkih i inovacijskih kapaciteta, usvajanjem naprednih tehnologija, promicanjem obnovljive energije, prilagodbom klimatskim promjenama i jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti. Financirati će se i projekti povećanja učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanja pristupa obrazovanju, kao i jačanju uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama.

U tom smislu za prijavitelje su otvorena 4 tematska prioriteta (Pametnija dunavska regija, Zelenija dunavska regija, Uključivija dunavska regija i Bolje upravljana dunavska regija) dok vrijednost poziva iznosi oko 92 milijuna eura EU sredstava uz stopu sufinanciranja od 80% i maksimalno trajanje projekata od 30 mjeseci.

 Poziv je organiziran u dva koraka, gdje se u prvom koraku od prijavitelja traži dostava Iskaza interesa (Expression of Interest) u kojem se ocrtava intervencijska logika projektnog prijedloga i njegova strateška važnost, a potom se, u drugom koraku, (Full application form) najbolji projektni prijedlozi iz prve faze pozivaju na podnošenje pune projektne prijave koja sadržava detaljnije informacije o projektu i čini osnovu za konačni odabir projekata za financiranje.

Prihvatljivi projektni partneri su nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, privatne institucije (profitne i neprofitne) i međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno tri financijska partnera iz minimalnotri zemlje programskog područja. Prihvatljivi su projektni partneri s čitavog teritorija RH.

Poziv na dostavu Iskaza interesa je otvoren do 21. studenoga 2022. dok se poziv na podnošenje pune projektne prijave očekuje u proljeće 2023. godine. Samim time očekivani početak provedbe projekata planiran je za početak 2024. godine.

Izvor:
Poveznica: