Poljoprivreda

Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 9. studenog 2022. godine šesnaesti natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu...

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je sedamnaesti Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje...

Natječaj za provedbu tipa operacije 19.1.1. Pripremna pomoć za nove LAG-ove/lokalne inicijative

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 3. kolovoza 2022. godine Natječaj za provedbu podmjere 19.1. “Pripremna pomoć” – provedba tipa operacije 19.1.1. “Pripremna pomoć”, a sve u okviru mjere 19 “Potpora lokalnom...

Objavljen natječaj za provedbu mjere 17.1 “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 18. srpnja 2022. godine peti Natječaj za provedbu mjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“. Svrha natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova...