Nastavljaju se radovi na EU projektu uređenja Kina Edison u Karlovcu

velj 7, 2023 | Gradovi, Karlovac

kina edison

Napredak radova na EU projektu uređenja Kina Edison privlači zanimanje građana. Svima je vidljivo koliko je uznapredovala sama gradnja objekta izvana, a karlovački.hr je obišao gradilište da vidi što se događa unutra.

– Na objektu su odrađeni radovi na konstrukciji, dio izolaterskih i instalaterskih radova. U tijeku je razvod instalacija, ugradnja stolarije, radovi na pročelju. Dinamika izvođenja se usmjerava prema završnim radovima. Građevinski dio radova trebao bi završiti u svibnju, nakon čega slijedi  tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole. Unutarnje opremanje će se odvijati u skladu sa dinamikom izvođenja radova. Postupak nabave je još uvijek u tijeku. Intenzivnije opremanje objekta očekujemo u svibnju 2023. godine. Procjena vrijednosti opremanja iznosi 1.111.553,52 eura.

Najavljeno je da bi tijekom ljeta kino trebalo biti završeno, a hoće li tako biti?

Rekonstrukcija objekta uvijek je složen zahvat koji donosi radove koji se ne mogu predvidjeti. Jedna od značajnijih situacija na ovom objektu je razgradnja istočnog i zapadnog dijela velike dvorane koja je posljedica loše kvalitete izvornog materijala. Sama razgradnja i nepredviđeno zidanje dvorane ipak su imali utjecaj na dinamiku. Od prvog dana svjesni smo svih rizika rekonstrukcije te  još jednom naglašavamo da je plan da kino bude u cijelosti uređeno u ljetnom roku, odgovaraju.

Podsjetimo, što bi sve Edison trebao biti nakon završetka radova.

Obnovljena zgrada će I dalje imati javnu, društvenu i kulturnu namjenu. Osnovna ideja građevinsko – arhitektonskog koncepta obnove zgrade bivšeg kina Edison je obnova na način da se poštuje povijesna struktura eksterijera i interijera, ali uz uvođenje suvremenih standarda.

Prvotno je novim-starim kinom trebao upravljati Zorin dom, no osnovana je posebna javna ustanova koja će njime upravljati. Pitali smo koliko će ljudi biti zaposleno u novoj ustanovi.

Sistematizacija radnih mjesta još nije zaključena, a bit će izrađena prema načelima efikasnog upravljanja, glasi odgovor.

Nova ustanova bavi se osmišljavanjem programa za Edison, kako se može vidjeti na Facebook profilu.

Osmišljavanje atraktivne programske sheme koja će podržavati ciljeve projekta, odnosno buduće ustanove, jedna je od najvažnijih aktivnosti koja se kontinuirano promišlja i provodi od početka projekta revitalizacije. Kao sto smo ranije komunicirali, Kino Edison bit će “kino i više”, te smo u ovom dijelu “više” poduzeli pripremne i promotivne aktivnosti koje će omogućiti da se u Ustanovi održavaju konferencije, festivali, radionice te ostali kulturni, edukativni i zabavni sadržaji koji će pomoći da se Karlovac i Edison pozicioniraju na kulturno – turističkoj karti Hrvatske te da se ostvaruju pozitivni društveni i gospodarski efekti planirani projektom.

U promotivnom dijelu odrađene su inicijalne promocije u nacionalnim, regionalnim te specijaliziranim glasilima, digitalna kampanja je pred lansiranjem, web i brošura napravljeni su tako da pričaju priču, pozivaju na kontakt i atraktivno predstavljaju sve Edisonove resurse i kapacitete, kao i karlovačku kulturno – turističku ponudu, a u sljedećem periodu bit će nastavljene sve aktivnosti koje će omogućiti da Ustanova živi priču kako je i zamišljena.

Kao što je poznato, originalna zgrada kina Edison doživjela je i određene preinake. Tako je od strane konzervatora dozvoljeno produženje uzdužne osi objekta za 4,7 metara. U samoj unutrašnjosti velika je dvorana drugačije koncipirana te će, kako nam je objašnjeno prilikom obilaska,  tako će sjedišta u velikoj dvorani biti postavljena tako da će zadnji red biti do razine balkona.

Dvorana će imati oko 200 sjedećih mjesta, a ispod kosog gledališta velike dvorane smještena je manja projekcijska dvoranu s oko 40 – 45 sjedećih mjesta

Preinake su doživjeli i bočni dijelovi zgrade, koji do konca osamdesetih bili otvoreni trjemovi, gdje se  izlazilo iz dvorane. Devedesetih pa i  ranije ti su dijelovi zatvoreni i pretvoreni u poslovne prostore, a sada će u njima biti svlačionice, kako smo mogli čuti, budući da će se u novoj dvorani odvijati i predstave.

Nadalje,  u podrumu će biti sanitarni čvor, u prizemlju ulazne I prateće prostorije, caffe bar, info pult, suvenirnica, sadržaji vezani uz kino i kazališnu umjetnost. Na katu će biti smješteni uredi, a u potkrovlju dvorana, ali i prostor za razne namjene, primjerice za vježbanje i probe te za co-working.

Za pristup osobama smanjene pokretljivosti je predviđena ugradnja manjeg dizala u središtu zgrade koje će istovremeno biti i evakuacijsko dizalo. Time do svih prostora je moguće doći osobama smanjene pokretljivosti. Osobe smanjene pokretljivosti do dizala dolaze od glavnog ulaza na sjeverozapadnoj strani, od strane Šetališta ili od strane Zorin doma  do dizala kroz centralni atrij, napominju u odgovoru.

Obišli smo i terasu, gdje je i prepoznatljivi toranj, oko kojeg je bilo dosta pitanja, jer za razliku od starog  „stoji u zraku“, laicima izgleda nedovršeno, no tako će i ostati jer se time dobiva više prostora na terasi, kako su nam objasnili.

Izvor: Karlovački.hr
Poveznica: https://karlovacki.hr/do-svibnja-gotovi-gradevinski-radovi-nakon-toga-uredenje-i-opremanje/