Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poslalo 251,8 milijuna eura na ovjeravanje Europskoj komisiji čime je doseglo 93% cilja za 2022. godinu

kol 1, 2022 | Hrvatska

fondova europske unije

Na razini Operativnog programa Konkurentnost i kohezija je dosad ovjereno 3,54 milijarde eura, odnosno 26,9 milijarde kuna što je 87% ciljne vrijednosti za 2022. godinu. 

Prema Europskoj komisiji poslane su nove izjave o izdacima u iznosu od 251,8 milijuna eura, a radi se o sredstvima koja su prethodno isplaćena korisnicima za realizirane projekte. Ovaj iznos obuhvaća dvije Izjave o izdacima koje obuhvaćaju izdatke iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 68,5 milijuna eura i Kohezijskog fonda u iznosu od 183,3 milijuna eura (sveukupno 251,8 milijuna eura). Po uplati sredstva iz Europskog proračuna bit će uplaćena u proračun Republike Hrvatske.

U razdoblju od 2013. godine do 14. srpnja 2022. Hrvatska je u plusu 52,28 milijardi kuna u odnosu na uplaćena sredstva u proračun Europske unije. Kada se dosad ovjerenom iznosu doda iznos navedenih Izjava o izdacima, ukupno ovjerena sredstva iznose 3,8 milijardi eura što je 93% zadanog cilja za 2022. godinu. Tijekom jeseni u planu je slanje još minimalno 270 milijuna eura (oko 2 milijarde kuna) čime će se ispuniti 100% cilja u ovoj godini.

Ministarstvo u suradnji s posredničkim tijelima nastavlja raditi na verificiranju i ovjeravanju troškova koje su prijavili krajnji korisnici kako bi se povećala iskorištenost sredstava na razini svih Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Izvor: Ministarstvo europskih fondova
Poveznica: https://razvoj.gov.hr/vijesti/ministarstvo-regionalnoga-razvoja-i-fondova-europske-unije-poslalo-251-8-milijuna-eura-na-ovjeravanje-europskoj-komisiji-cime-je-doseglo-93-cilja-za-2022-godinu/5017