Za razvojne projekte jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave novih 11 milijuna eura bespovratnih sredstava

velj 21, 2023 | Hrvatska

za razvojne projekte

Otvoreni su pozivi za sufinanciranje projekata kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice, Program održivog razvoja lokalne zajednice za područje Sisačko-moslavačke županije i Program podrške regionalnom razvoju.

Za razvojne projekte jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave novih 11 milijuna eura bespovratnih sredstava

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je danas tri nova poziva za sufinanciranje eu projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ukupnoj vrijednosti od 11 milijuna eura te ovim putem poziva prihvatljive podnositelje da dostave zahtjeve za financiranje svojih projektnih prijedloga.

Pozivi objavljeni na službenim stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uključuju sljedeće programe:

1. Program održivog razvoja lokalne zajednice ima cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Program je namijenjen projektima s područja jedinica lokalne samouprave koje su, u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), stekle status potpomognutog područja.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave (osim s područja Sisačko-moslavačke županije) koje imaju status potpomognutog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) ako se projekt provodi na prihvatljivom području tj. na području jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja.

Ukupna vrijednost programa iznosi 8.000.000,00 eura

Više informacija dostupno je na poveznici: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice/5184

2. Program održivog razvoja lokalne zajednice za područje Sisačko-moslavačke županije ima cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih razornim potresom, u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Program je namijenjen projektima s područja jedinica lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), stekle status potpomognutog područja.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije koje imaju status potpomognutog područja te Sisačko-moslavačke županija ukoliko projekte provodi na prihvatljivom području tj. na području jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja.

Ukupna vrijednost programa iznosi 1.300.000,00 eura

Više informacija dostupno je na poveznici: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice-za-podrucje-sisacko-moslavacke-zupanije/5185

3. Program podrške regionalnom razvoju predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja se nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno razvijenih jedinica lokalne samouprave (V. skupina). Cilj je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Programom se potiče razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a s otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ako su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja.

Ukupna vrijednost programa iznosi: 1.700.000,00 eura.

Više informacija dostupno je na poveznici: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-podrske-regionalnom-razvoju/5183

Spomenuti pozivi dio su nacionalnih mjera za ostvarenje ravnomjernog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske koje u okviru svoje nadležnosti provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Izvor:
Poveznica: