U Labinu za dva eko projekta osigurano više od 420 tisuća kuna iz EU fondova

lis 8, 2022 | Gradovi, Labin

u labinu

Gradu Labinu i Turističkoj zajednici Grada Labina odobreno je stopostotno financiranje prijavljenih projekata u okviru Mjere  4.2.1 Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša s ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama te zaštitu obalnih područja iz LRSR FLAG-a Alba.

Tako je za ova dva projekta osigurano  više od 420 tisuća kuna bespovratno iz EU fondova, za projekt Grada Labina naziva „MOREmo brinuti o MORU!“ čak 334.820,00 kuna, a za projekt Turističke zajednice Grada Labina pod nazivom “Zavajka plavo more, zavajka zeleni Labin” dodatnih 89.767,50 kuna.

„MOREmo brinuti o MORU!“

Projektom „MOREmo brinuti o MORU!“ Grad Labin nastavlja sa djelovanjem na području zaštite okoliša, morskog dna i ribljih vrsta.  Svrha projekta „MOREmo brinuti o MORU!“ je očuvanje i zaštita morskog okoliša i obalnih područja  na područja Grada Labina i FLAG-a Alba. Tijekom 2023. provest će se pet akcija čišćenja podmorja od krupnog otpada na području naselja Rabac i Duga Luka, četiri akcije čišćenja plaža na području naselja Rabac i Duga Luka te edukacije na temu zaštite morskog okoliša kojom će se obuhvatiti učenici OŠ Matije Vlačića Labin, OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Srednje škole Mate Blažina Labin kao i prodavači i kupci/posjetitelji labinske ribarnice.

„Zavajka plavo more, zavajka zeleni Labin!“

Projekt „Zavajka plavo more, zavajka zeleni Labin!“ provodit će Turistička zajednica Grada Labina s ciljem edukacije učenika šestih razreda osnovnih škola s područja Grada Labina o važnosti očuvanja okoliša, poglavito vode i priobalnog područja, biološkoj raznolikosti lokalnog akvatorija i očuvanju vrijednog prirodnog okoliša. Projekt će se provoditi tijekom školske godine 2022/2023, u sklopu nastave Prirode u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matije Vlačića. Provodit će se edukativna predavanja na teme “Naše more”, “Bioraznolikost i ribarstvo” te “Prirodni krajobraz, otpad i održivost” kao i  interaktivne radionice u sklopu terenske nastave u Prtlogu na temu otpada u okolišu te otpad iz mora, a u Rapcu na temu održivog turizma. U sklopu projekta izdat će se radna mapa o bioraznolikosti lokalnog akvatorija i važnosti očuvanja krajobraza.

Izvor: Grad Labin
Poveznica: http://www.labin.hr/za-dva-projekta-zastite-okolisa-labinu-vise-od-420-tisuca-kuna-bespovratno