U Koprivnici održana završna konferencija projekta “Za snažniju obitelj”

lis 19, 2023 | Gradovi, Koprivnica

Za snažniju obitelj

U prostorima Gradske uprave održana je završna konferencija projekta „Za snažniju obitelj“ vrijednog oko 160 tisuća eura koji je bio financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkovitosti ljudski potencijali 2014.-2020. Korisnik projekta koji je započeo u siječnju 2022. godine bio je Grad Koprivnica dok je partner bio Dječji vrtić „Tratinčica“.

Zadovoljstvo provedenim projektom istakla je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž.

„To je projekt koji je omogućio dostupnost posebnih programa u našim vrtićima koji ne bi bili dostupni djeci iz socio-ekonomsko ugroženih obitelji i zato nam je on jako važan. Nabavljeno je jako puno didaktičke opreme, a naše odgajateljice su mogle biti na vrijednim usavršavanjima i kreirati programe. Kupili smo i nešto namještaja tako da evo, mislim da se ovih 160.000 eura koliko je projekt bio vrijedan, dobro utrošilo i da će koprivničkim obiteljima ovi programi osnažiti obitelji“, rekla je zamjenica Ostriž.

Trenutna ravnateljica Dječjeg vrtića „Tratinčica“ i koordinatorica projekta Ida Šipek istakla je korištenje novih usluga kroz Kompenzacijski program koji uključuje djecu slabijeg imovinskog stanja kao i djecu drugog materinjeg jezika.

„Provodili smo i program koji dugo nismo vodili, a to je očuvanje naše baštine, a verificirali smo i novi glazbeni program. U svemu nismo zaboravili niti roditelje pa smo im pružili program podrške roditeljstvu za današnje vrijeme koje je izazovno“, kazala je Šipek.

Više ciljeva i detalja oko provođenja projekta medijima prezentirala je viša stručna suradnica za europske poslove i poduzetničke projekte u Gradu Koprivnici i voditeljica projekta Tihana Peić.

Kao što ste mogli čuti na početku, ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava je 159.198,54 eura. Cilj projekta „Za snažniju obitelj“ bio je unaprijediti usluge Dječjeg vrtića Tratinčica Koprivnica za obitelji s djecom rane i predškolske dobi sa svrhom omogućavanja lakšeg usklađivanja poslovnog i obiteljskog života kroz produljenje radnog vremena uvođenjem posebnih odgojno-obrazovnih programa. Ovim projektom produljeno je radno vrijeme vrtića što uvelike olakšava usklađivanje poslovnog i obiteljskog života građana Koprivnice. Produljeni rad se provodio u pet objekata vrtića na području grada čime se osigurala ravnomjernija dostupnost i veća obuhvaćenost djece“, istakla je Peić.

Na završnoj konferenciji prisustvovale su i voditeljica Odsjeka za europske poslove Maja Balaško Kiš, viša stručna suradnica za europske poslove i društveno-turističke projekte Iva Svirčić Borštnar i pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ida Bakrač.

Inače, svrhu kvalitetnog provođenja vremena u produljenom radnom vremenu vrtića, organizirani su slijedeći posebni programi:

  • Program s potencijalno darovitom s djecom – Lumenkići
  • Poseban program folklorne i glazbene igraonice
  • Kompenzacijski cjeloviti kraći program za djecu iz socijalno i kulturno depriviranih obitelji
  • Preventivni program – rana intervencija specifičnih teškoća u učenju: disleksije i disgrafije – Slovkići
  • Program rada s roditeljima djece rane i predškolske dobi pod nazivom – Rastimo zajedno
  • Program predškole

O projektu „Za snažniju obitelj“

Novost je Kompenzacijski program koji uključuje djecu iz deprivirajućih socijalnih sredina koja ne mogu plaćati vrtić te djecu drugog materinjeg jezika. Na ovaj način se djecu uključuje u cjeloviti kraći program te su obuhvaćena barem nekim oblikom obrazovanja. Usporedno se kroz rad s roditeljima u programu podrške roditeljstvu Rastimo zajedno, nastoji senzibilizirati iste za kontinuirani upis djece u redoviti odgojno – obrazovni rad. Kroz programe Rastimo zajedno i Rastimo zajedno za roditelje djece s teškoćama u razvoju pruža se podrška roditeljima i osnažuje ih se u njihovoj roditeljskoj ulozi.

Izvođenjem navedenih posebnih programa u produljenom radnom vremenu vrtića osiguravaju se uvjeti za optimalan djetetov razvoj te se olakšava dostupnost takvih posebnih programa koji su često nepriuštivi djeci iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa.

Izvođenjem posebnih programa povećali su se različiti suvremeni pristupi u radu s djecom urednog razvoja i s djecom s teškoćama u razvoju. Obogaćivanjem produljenog redovnog rada dodatnim programima doprinosi se razvoju specifičnih kompetencija kod djece, osigurava se dostupnost besplatnih programa, odnosno ravnomjernija i veća obuhvaćenost djece. Unaprjeđenjem usluga vrtića djeci je omogućena socijalna uključenost i kvalitetniji razvoj dok se njihovim roditeljima daje sigurnost da su im djeca adekvatno zbrinuta i na sigurnom.

Važan dio projekta čine i stručna usavršavanja i obrazovanje odgojitelja i stručnih suradnika koji su suočeni s brojnim izazovima u radu te moraju redovito stjecati suvremene kompetencije kako bi na te izazove adekvatno odgovorili te time pridonijeli unaprjeđenju kvalitete usluga za djecu te poboljšanju kognitivnog i društvenog razvoja djece. Provedene edukacije su bile usmjerene prema dugoročnom stvaranju otpornosti djece na stresne životne čimbenike, te stvaranje još kvalitetnijeg odgojno-obrazovnog okruženja usmjerenog na dijete. Teme provedenih edukacija su bile „Rad se djecom na projektima“ te „Odgojno-obrazovne procesne teme“. Stečenim znanjem tijekom edukacija odgojitelji i stručni suradnici su ojačali profesionalne kompetencije pomoću kojih stiću bolji uvid u karakteristike djece, bolje prepoznavanje vještina kod djece te dodatna znanja i kompetencije u jačanju otpornosti djece na stresne životne uvjete. Stekli su dodatna znanja u osmišljavanju i provođenju individualnih i grupnih programa, vještine o pravilnom usmjeravanju djece s teškoćama u razvoju što sve zajedno povećava kvalitetu redovnih i posebnih programa, a time unaprjeđuje usluge vrtića.

Osim dodatnih zapošljavanja iz projekta je financiran novi namještaj za jednu skupinu objekta Ivančica, didaktika te tri pametne ploče koje su unaprijedile odgojno-obrazovni rad te prilika djeci za upoznavanje i rad s modernim tehnologijama.

Izvor: Grad Koprivnica
Poveznica: https://koprivnica.hr/novosti/odrzana-zavrsna-konferencija-projekta-za-snazniju-obitelj/