Projekt “Dobra energija” za sunčanu elektranu Gradskih bazena Grada Čakovca

lis 20, 2022 | Gradovi, Čakovec

dobra energija

Vrijednost pilot projekta Grada Čakovca iznosi 265.155,61 EUR. Sufinanciranje bespovratnim sredstvima u sklopu programa „Energija i klimatske promjene“ Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. Iceland – Liechtenstein – Norway iznosi 85%, a partneri će iz vlastitih sredstava osigurati preostalih 15% vrijednosti projekta.

Grad Čakovec svojim pilot projektom osigurava sunčanu elektranu za Gradske bazene „Marija Ružić“, koja će proizvoditi električnu energiju instalirane snage 244,875kW, odnosno maksimalne vršne snage 220kW i primarno služiti za podmirenje vlastitih potreba za električnom energijom. Višak električne energije će se predavati u mrežu Hrvatske elektroprivrede.

Projektni konzorcij čine Istarska županija (nositelj projekta), Grad Poreč, Grad Pula, Grad Cres, Grad Čakovec, Grad Zaprešić, Grad Ivanić-Grad, Istarska regionalna energetska agencija (IRENA), Zelena energetska zadruga (ZEZ) te dva bilateralna partnera iz Norveške, Greenstaat Energy AS i Stiftelsen Seed Forum Norway.

Projekt “Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju” usmjeren je na povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, a okuplja 11 partnera iz Hrvatske i Norveške. 

Ovaj projekt pokreće implementaciju 22 sunčane elektrane na 6 dječjih vrtića, 8 osnovnih škola te po jednu na gradskoj upravi, komunalnom centru, spomen domu, bazenu, poduzetničkom inkubatoru, društvenom domu, svlačionici i sportskoj dvorani škole. Ukupna vrijednost projekta je 1.372.762,73 EUR.

Izvor: Grad Čakovec
Poveznica: https://www.cakovec.hr/web/buduci-projekti/dobra-energija-za-suncanu-elektranu-gradskih-bazena/#