Bespovratne potpore za digitalizaciju

srp 22, 2022

potpore za digitalizaciju

Svrha Poziva je omogućiti digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.

Korisnici

Korisnici tj. prijavitelji mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju najmanje tri zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u 2021. godini. Isti moraju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u 2021. godini, a u trenutku podnošenja projektnog prijedloga moraju biti registrirani i za prihvatljive djelatnosti (sektore) u kojima će se odvijati projektne aktivnosti. Prijavitelji također moraju imati pozitivan EBITDA prema GFI-u za 2021. godinu, odnosno ne smiju imati iskazan gubitak prema DOH obrascima u 2021. godini. Poslovni prihodi / primici u 2021. godini moraju iznositi minimalno 100% vrijednosti projekta.

Korisnici trebaju ostvariti i iskazati sljedeće pokazatelje neposrednih rezultata ulaganja:
a) povećani prihod od prodaje
b) broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja digitalizacije u svrhu digitalne transformacije

Pozivom nisu prihvatljiva ulaganja u djelatnosti: ribarstva i akvakulture, primarne poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje duhana i duhanskih proizvoda, proizvodnje proizvoda vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava, trgovine na veliko i malo (NKD 45, 46 i 47), izdavačke djelatnosti (NKD 58), emitiranje programa (NKD 60), djelatnosti pružanja telekomunikacijskih i povezanih uslužnih djelatnosti (NKD 61), djelatnosti računalnog programiranja, savjetovanja i djelatnosti povezane s njima (NKD 62), informacijske i uslužne djelatnosti (NKD 63), financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 64, 65, 66), poslovanja nekretninama (NKD 68), upravljačke djelatnosti, savjetovanje u vezi s upravljanjem (NKD 70), promidžba (NKD 73.1), djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (NKD 77), djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD 87 i 88), knjižnice, arhivi, muzeji i ostale djelatnosti (NKD 91), djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 92), proizvodnja i stavljanje na tržište uređaja za igre na sreću.

Vrste, iznos i intenzitet potpora

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva, a alokacija iznosi 206.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 150.000,00 HRK, dok je najviši iznos 750.000,00 HRK. Maksimalan intenzitet potpore ovisi o jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem području Prijavitelj ima sjedište, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17):

– do 70% prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u I. skupinu razvijenosti
– do 65% prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u II. skupinu razvijenosti
– do 60% prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u III. skupinu razvijenosti
– do 55% prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u IV. skupinu razvijenosti

Potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva u skladu su s de minimis Uredbom i smatraju se potporama male vrijednosti. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom (jedinstvenom) poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi kroz:

– izradu / razvoj / nabavu digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja / poslovnih procesa/ proizvodnje
– implementaciju, prilagodbu, integraciju digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim / novim unutrašnjim / vanjskim sustavima koja doprinose digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja
– jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.

Troškovi koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

– troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnih softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…)
– troškovi za licence za nabavu ili nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta)
– troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka – SaaS, IaaS, Paas, WpaaS, i sličnih modela i usluga – nabava prava korištenja u razdoblju od najviše od dana nabave usluge do kraja trajanja provedbe projekta
– troškovi nabave aplikativnih mrežnih rješenja i licenci
– troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju (računala, UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, itd.), isključivo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti
– troškovi projektiranja i nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije kao npr. Interneta stvari, naprednih mrežnih sustava i procesa za Industriju 4.0 i sl.
– troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost
– edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava u sklopu projektnih aktivnosti, do najviše 10% vrijednosti projekta
– trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije

Razdoblje provedbe projekta

Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga u okviru Poziva ni završiti prije potpisivanja Ugovora, a ne smije trajati dulje od 24 mjeseca i mora se dovršiti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

Rok za prijavu

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 12. kolovoza 2022. godine u 11:00 sati. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 1. srpnja 2022. godine u 11:00 sati.

Fondovieu

Izvor:
Poveznica: