Potpora za provedbu implementacije Oznake europske baštine 2022

srp 27, 2022 | Natječaji, EU Projekti Natječaji i Pozivi, Splitsko-dalmatinska, Županije

Oznake europske baštine

Kako bi podržala rast inicijative Oznake europske baštine (EHL), Europska komisija objavila je poziv za stvaranje jedinstvene krovne organizacije u 2023. godini. Nova krovna organizacija osigurat će umrežavanja, suradnje, obuku i prilike među dionicima EHL-a.

Objavljeno
11.07.2022.

Rok za prijavu
05.10.2022.

CILJEVI
Oznaka europske baštine jedna je od najvrjednijih inicijativa EU-a za jačanje osjećaja pripadnosti Uniji europskih građana. Usredotočenost na europsku dimenziju područja kulturne baštine i zajedničke vrijednosti koje one predstavljaju, posebnost je ove oznake. Očekuje se da će trenutni broj EHL lokaliteta  (48) rasti u narednim godinama; zbog čega je potrebno uvesti mjere kojima je cilj povećati kapacitete EHL lokaliteta, poboljšati vidljivost i utjecaj EHL-a općenito.

Opći cilj poziva je podržati razvoj krovne organizacije Oznake europske baštine koja će osiguravati umrežavanje, suradnju, obuku i mogućnosti među dionicima EHL-a, te koja će bit ključna za održivosti Oznake europske baštine. Ovaj poziv za dostavu prijedloga doprinijet će provedbi općih ciljeva inicijative EHL-a „jačanju osjećaja pripadnosti europskih građana Uniji, posebno mladih ljudi, na temelju zajedničkih vrijednosti i elemenata europske povijesti i kulturne baštine, kao i uvažavanje nacionalne i regionalne raznolikosti; i jačanju međukulturalnog dijaloga”.

Ovaj poziv podržat će jednu organizaciju ili jedan konzorcij organizacija, s posebnim fokusom na kulturnu baštinu i podizanje kapaciteta, koje su aktivne u kreativnom i kulturnom sektoru ili vode aktivnosti na izgradnji kapaciteta i promociji. Krovna organizacija podržavat će niz dionika EHL-a i njihove sinergije s aktivnim partnerima u području baštine, kulturnih i kreativnih sektora zajedno s obrazovnim sektorima, a usmjerit će se na sljedeće dionike EHL inicijative: lokalitete i nacionalne koordinatore.

Opći cilj ovog poziva će se ostvariti kroz sljedeće specifične ciljeve:

Cilj 1 – Razvoj sinergija između EHL lokaliteta, nacionalnih koordinatora i aktivnih sudionika u sektoru kulturne baštine.
Cilj 2 – Izgradnja kapaciteta EHL lokaliteta i EHL nacionalnih koordinatora
Cilj 3 – Podrška komunikacijskim i promotivnim aktivnostima lokalitetima EHL-a i oznake EHL općenito
 

PRIHVATLJIVI SUDIONICI
Prihvatljivi prijavitelji se pravni subjekti (javni ili privatni) osnovani u državi programa Kreativna Europa.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Cilj ovog poziva je podržati široku lepezu aktivnosti koje se provode u državama članicama EU koje sudjeluju u inicijativi EHL-a. Aktivnosti koje se odvijaju izvan država članica neće biti podržane. Prijave moraju sadržavati aktivnosti u skladu s ciljevima poziva. Predložene aktivnosti moraju biti grupirane u koherentne radne pakete povezane s određenim rezultatima.

OČEKIVANI UČINAK I PRORAČUN
Ovim pozivom financirat će se jedan projekt koji predlaže jedna organizacija ili konzorcij organizacija koje rade na provedbi sva tri cilja ovog poziva.

Dostupni proračun poziva iznosi 3 000 000 EUR. Bespovratna sredstva bit će temeljena na proračunu (stvarni troškovi, s jediničnim troškovima i elementima paušalnog iznosa). Stopa financiranja iznosi najviše 90% prihvatljivih troškova.

Rok za predaju prijava je 5. listopada 2022. godine u 17:00 CET

Prijava se ispunjava i predate online putem Funding and tenders opportunity portala.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA 

Izvor: RERA
Poveznica: