Otvoren prvi poziv za prijavu projekata u okviru programa Interreg Danube

lis 14, 2022 | EU Projekti Natječaji i Pozivi, EU Pozivi, Hrvatska

Interreg Danube

Otvoren je prvi poziv za prijavu projektnih prijedloga u okviru programa transnacionalne suradnje Interreg Danube

Cilj je na početku programske perspektive ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih dionika. U tom smislu za prijavitelje su otvorena sva 4 tematska prioriteta dok vrijednost poziva iznosi oko 92 milijuna eura EU sredstava uz stopu sufinanciranja od 80% i maksimalno trajanje projekata od 30 mjeseci.

U okviru poziva zaprimat će se projektni prijedlozi za sljedeće prioritete programa:

  1. Pametnija dunavska regija – 18,5 milijuna eura EU sredstava;
  2. Zelenija dunavska regija s niskim udjelom ugljika – 35 milijuna eura EU sredstava;
  3. Uključivija dunavska regija – 26 milijuna eura EU sredstava;
  4. Bolje upravljana dunavska regija – 13 milijuna eura EU sredstava.

Poziv je organiziran u dva koraka gdje se:

  • u „Prvom koraku“ od prijavitelja traži dostava Iskaza interesa (Expression of Interest ili kraće EoI) u kojem se ocrtava intervencijska logika projektnog prijedloga i njegova strateška važnost, dok se
  • u „Drugom koraku“ najbolji projektni prijedlozi iz prve faze pozivaju na podnošelje pune projektne prijave koja sadržava detaljnije informacije o projektu i čini osnovu za konačni odabir projekata za financiranje.

Poziv na dostavu Iskaza interesa je otvoren do 21. studenoga 2022. godine.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti javna tijela, javnopravna tijela, privatne neprofitne ustanove ili međunarodne organizacije.

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno 3 financijska partnera iz minimalno 3 zemlje programskog područja. Prihvatljivi su projektni partneri s čitavog teritorija RH i to:

  • lokalna, regionalna i nacionalna javna tijela;
  • javnopravna tijela;
  • međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu bilo koje države partnera;
  • privatna tijela.

U okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Danube 2021-2027 sufinanciranje projekta sredstvima Europske unije je 80 posto te vodeći partneri mogu biti iz država EU, ali i država koje nisu EU (osim partnera iz Ukrajine).

Izvor:
Poveznica: