Općini Medulin odobreno 4.896.000,00 kuna za nadogradnju Dječjeg vrtića Medulin

stu 5, 2022 | Općine, Medulin

općini medulin

Lijepe vijesti stižu Općini Medulin. Nakon prijave projekta na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“, objavljenog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Općini Medulin odobreno je 4.896.000,00 kuna bespovratnih sredstava za nadogradnju Dječjeg vrtića u Medulinu.

Poznato je da smo jedna od rijetkih Općina koja bilježi porast stanovništva te tako i najmlađih mještana. Potreba za boravkom u vrtiću se povećava svake godine, a pedagoška godina 2020./2021. zabilježila je značajan porast od čak 18,96% u odnosu na godinu prije. Prateći trendove porasta broja djece koji se bilježi u prethodnim godinama prepoznala se potreba za osiguravanjem dodatnih odgojnih skupina, osobito jasličkih.

„Presretni smo i ponosni! Naši najmlađi mještani zaslužuju najbolje uvjete, oni su naša budućnost i sreća te u njihov odgoj, obrazovanje i slobodno vrijeme moramo najviše ulagati. Ne želimo se dovesti u situaciju da imamo neupisane djece ili da ne zadovoljavamo pedagoške standarde te smo tako odlučili pravovremeno osigurati smještaj za svu našu djecu. Dječji vrtić Medulin i sada ima upisanu svu zainteresiranu djecu, uvijek smo nalazili načina, a ovime ćemo osigurati smještaj za sav porast djece. Naši su vrtići novi, moderno opremljeni i doista želimo osigurati najbolje, a nastaviti ćemo ulagati i u ostale područne vrtiće kako bi svaki naš vrtić imao jednake uvjete“ – naglasio je načelnik Ivan Kirac.

Ovim projektom Općina Medulin će izgraditi cijeli novi kat iznad postojećeg Dječjeg vrtića u Medulinu u kojemu će se nalaziti 6 odgojnih skupina. Projektom će se financirati izgradnja za 4 nove skupine (3 jasličke i 1 vrtićka skupina) dok će preostale 2 skupine financirati Općina Medulin.

Projekt nadgradnje Dječjeg vrtića Medulin trajati će 36 mjeseci, a trenutno je pristigla Obavijest o prolasku projekta, dok će sama provedba projekta započeti nakon potpisivanja Ugovora o financiranju. Općina Medulin već je započela sa izradom projektne dokumentacije, a sve novosti oko provedbe projekta moći će se pratiti na službenim web stranicama Općine.

Izvor: Općina Medulin
Poveznica: http://medulin.hr/opcini-medulin-odobreno-4-896-00000-kuna-nadogradnju-djecjeg-vrtica-medulin/