Održana završna konferencija projekta raSTEMo (Razvoj STEM-a u organizacijama civilnog društva)

sij 11, 2023 | Županije, Zagrebačka

 raSTEMo

Na Građevinskom fakultetu u Zagrebu u organizaciji GTF-Inicijative za održivi rast održana je završna konferencija projekta raSTEMo (Razvoj STEM-a u organizacijama civilnog društva).

Projekt je trajao 20 mjeseci i odvijao se na području Ličko-senjske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Vukovarsko-srijemske i Zagrebačke županije.

Nositelj EU projekta je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast, a partneri su Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Prvi klaster žena poduzetnica RH „Kolo – kako osnažiti lokalno okruženje“.

Nazočnima se na završnoj konferenciji obratila gospođa Jelena Princivali iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Detaljnije o projektu i njegovim aktivnostima govorila je u ime nositelja projekta, GTF-Inicijative za održivi rast, Mary Ann Rukavina Cipetić, u ime partnera – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivana Banjad Pečur i Ivana Carević te u ime Prvoga klastera žena poduzetnica RH „Kolo – kako osnažiti lokalno okruženje“ Ana Barać.

Cilj projekta raSTEMo bio je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece, mladih i žena u popularizaciju STEM-a kroz provedbu programa raSTEMo. Organiziran je petodnevni ljetni kamp održive gradnje i korištenja održivih materijala na Braču za 20 djece, petodnevni ljetni kamp održive gradnje i korištenja održivih materijala na Braču za 50 mladih, pet dvodnevnih terenskih radionica održive gradnje i korištenja održivih materijala za ukupno 100 djece, mladih i žena, dva trodnevna inovacijska kampa održive gradnje prilagođena za 30 žena s ruralnih i urbanih područja, pet raSTEMo festivala u lokalnim sredinama koji su okupili na stotine sudionika, izrađena je platforma raSTEMo (https://www.rastemo.com.hr/) s virtualnim alatima – videoigricom, interaktivnim online kvizom i e-priručnicima, tri animirana promotivna videa itd.

Specifični ciljevi projekta obuhvaćali su unapređenje kapaciteta OCD-a, unapređenje suradnje OCD-a i visoko-obrazovne institucije te veći broj aktivnosti u općoj populaciji s ciljem popularizacije STEM-a. U sklopu toga održana su dva treninga trenera za jačanje kapaciteta OCD-a, razvijen je jedan volonterski program, provedene tri radionice „soft“ vještina i izrađen jedan e-priručnik namijenjen članovima OCD-a. Ukupna vrijednost projekta je 317.913,31 EUR (2.395.317,81 kuna) koji je sufinanciran iz Europskoga socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%)u okviru poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“.

Izvor:
Poveznica: