Najava Poziva iz Programa gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara

pro 21, 2022 | EU Projekti Natječaji i Pozivi, EU Pozivi

revitalizacije Gorskog kotara

Najava Poziva iz Programa gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao  nositelj politike regionalnog razvoja, u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024., pokreće Program gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara. Vlada Republike Hrvatske donijela je Program razvoja brdsko-planinskog područja te se ovim Programom ispunjavaju i ciljevi ovog Programa. 

Cilj Programa je poticanje razvoja gospodarskih i društvenih aktivnosti na području Gorskog kotara  kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i nove društvene i gospodarske infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnost prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja.

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu“, aktivnost A758064 – Program revitalizacije Gorskog kotara u ukupnom iznosu od 7.101.663,00 eura kroz tri godine.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za financiranje na temelju Javnog poziva koji se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva www.razvoj.gov.hr.

Podnositelji podnose Zahtjev od 2.siječnja 2023. do najkasnije 30. rujna 2023.

Prihvatljivi podnositelji Zahtjeva su:

  • Jedinice lokalne samouprave s područja Gorskog kotara: Grad Čabar, Grad Delnice, Grad Vrbovsko, Općina Skrad, Općina Brod Moravice, Općina Ravna Gora, Općina Mrkopalj, Općina Fužine i Općina Lokve.
  • Primorsko-goranska županija ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području

Prihvatljiva područja provedbe je administrativno teritorijalno područje jedinica lokalne samouprave prihvatljivih podnositelja zahtjeva s područja Gorskog kotara.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i adaptaciju građevina koje se odnose na gospodarsku, društvenu i komunalnu infrastrukturu.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti dva zahtjeva za financiranje projekta prema Programu uz mogućnost da više prihvatljivih podnositelja Zahtjeva može podnijeti jedan zajednički Zahtjev za financiranje projektnog prijedloga od šireg društvenog interesa.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 1.000.000,00 eura s PDV-om.

Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 150.000,00 eura  s PDV-om.

Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Izvor: Ministarstvo razvoja
Poveznica: https://razvoj.gov.hr/vijesti/najava-poziva-iz-programa-gospodarske-i-drustvene-revitalizacije-gorskog-kotara/5120