Ministrica Tramišak potpisala Suglasnost na sadržaj Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027.

srp 27, 2022 | Hrvatska

Interreg IPA

Nakon nešto više od dvije godine detaljnih konzultacija s partnerima i dionicima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ministrica Tramišak je u ime Republike Hrvatske potpisala Suglasnost na sadržaj Interreg IPA Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027.
 

Slijedi odobrenje Programa od strane Europske komisije nakon kojeg će projektnim partnerima postati dostupno više od 117 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta pretpristupne pomoći za financiranje prekograničnih projekata.

Novi Program predstavlja nastavak uspješne suradnje triju zemalja i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu razvoja i jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija; jačanja održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranja radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja; promicanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija stakleničkih plinova; promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa, te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavu; promicanja prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo; osiguravanja jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanja otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanja prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice; jačanja uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.

Objava prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga očekuje se u zadnjem kvartalu 2022. godine. Detaljne informacije te sva dokumentacija potrebna za prijavu projekta, uključujući programski priručnik i obrazac za prijavu, bit će dostupni u trenutku objave poziva.

Detaljne informacije vezane uz novi program možete pronaći na programskim stranicama

Izvor: Ministarstvo razvoja
Poveznica: