Kreće sanacija Gradskog muzeja Čazma

stu 28, 2022 | Gradovi, Čazma

Gradskog muzeja Čazma

Potpisan je ugovor o radovima na sanaciji zgrade čazmanskoga muzeja, vrijedan nepuna 2 milijuna kn.

Ustanova Grada Čazme – Centar za kulturu, Gradski muzej Čazma na natječaju Ministarstva kulture i medija dobio je bespovratna financijska sredstva u iznosu od 2.597.500,00 kuna, za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 28. i 29. prosinca 2020. Projekt je pripremila Razvojna agencija Čazma, u suradnji s Centrom za kulturu, a natječaj se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Nakon izrađene projektne dokumentacije i po provedenom postupku javne nabave, kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je ona zajednice ponuditelja Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Krško i Kostak graditeljstvo tehnologija sirovine d.o.o., Buzin. S predstavnikom izvođača ugovor je potpisala ravnateljica Centra za kulturu Čazma, dr. sc. Maja Cepetić Rogić.

Zgrada čazmanskog muzeja sagrađena je u drugoj polovini 18. st. na sjeveroistočnom dijelu arheološkog lokaliteta Gradina (zaštićena cjelina Ruševine starog grada) koji se zadnjih 13 godina sustavno istražuje uz prateće konzervatorsko-restauratorske radove. Zgrada je imala muzejsku funkciju sa stalnim muzejskim postavom od 1958. do zaključno 2007. g. Zgrada muzeja je prostorno vezana i uz kulturno-povijesnu staru jezgru grada koja je kao urbana cjelina također zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Nakon potresa, zgrada je utvrđeno oštećena u svojoj konstrukciji te kao takva predstavlja potencijalnu opasnost, zbog čega je potrebna provedba hitnih mjera zaštite u sanaciji konstrukcije. Navedeno će omogućiti početak planirane cjelovite obnove objekta prema smjernicama postojeće konzervatorsko-restauratorske studije, čime će se stvoriti uvjeti za ponovni prihvat muzejske funkcije sa stalnim izložbenim postavom. Gradski muzej Čazma (u sastavu ustanove Centar za kulturu) time bi, sukladno djelatnosti koju obavlja, u konačnici dobio i svoj adekvatni radni prostor.

Izvor: Grad Čazma
Poveznica: https://www.cazma.hr/vijesti/potpisan-ugovor-s-izvodacem-radova-na-konstruktivnoj-sanaciji-zgrade-cazmanskoga-muzeja/