Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije

ožu 7, 2023 | EU Natječaji, EU Projekti Natječaji i Pozivi

Jednostavna izravna dodjela

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). 

Svrha jednostavne izravne dodjele jest pokriti javne rashode izravno povezane s potresom od 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba, odnosno serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije. Aktivnosti koje će se financirati u okviru ove dodjele, a u sklopu kojih su troškovi nastali ili će nastati, trebaju biti u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju FSEU i njenim izmjenama, a do sada nisu refundirani iz FSEU.

Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru ove dodjele iz FSEU iznosi 13.500.000,00 eura (101.715.750,00 kuna), s mogućnošću povećanja do iskorištenja sredstava iz FSEU.

*Udio bespovratnih  financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave.

Prihvatljivi prijavitelji su:
 • neprofitne organizacije, 
 • organizacije civilnog društva, 
 • javna tijela (ministarstva i agencije)
 • jedinice lokalne samouprave,
 • jedinice regionalne (područne) samouprave,
 • ustanove u kulturi,
 • poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu,
 • javna visoka učilišta,
 • jedinice lokalne samouprave do 10000 stanovnika,
 • jedinice lokalne samouprave do 2000 stanovnika,
 • jedinice lokalne samouprave do 5000 stanovnika,
 • lokalne/regionalne javne institucije,
 • sveučilište,
 • škole,
 • tijela javne vlasti,
 • udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva,
 • ustanove za obrazovanje odraslih,
 • visoka škola,
 • visoka učilišta,
 • vrtići,
 • znanstvene institucije,
 • znanstveni instituti,
 • znanstvene organizacije,
 • zdravstvene institucije.
Prihvatljive operacije u okviru ove dodjele su:
 • vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja;
 • pružanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva;
 • osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne baštine;
 • čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla.

Razdoblje zaprimanja prijava traje od 22. veljače 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine.

Više informacija i obrasce potrebne za prijavu možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Ministarstvo prostornog uređenja
Poveznica: https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/objavljena-jednostavna-izravna-dodjela-bespovratnih-financijskih-sredstava-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije/15168