Sveta Nedjelja

Za konstrukcijsku obnovu dvorca Erdödy 3 milijuna eura

Grad Sveta Nedelja prijavio se na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije s projektom „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera...

Grad Sveta Nedelja u 4 godine iz EU fondova za projekte povukli preko 47 milijuna bespovratnih kuna

Grad Sveta Nedelja izgradio se u grad poduzetništva i ugodnog života koji privlači investicije i mlade obitelji da u njemu žive i rade… Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje osvrnulo se na rad i projekte koji su se i koji se provode u posljednjih...