Beli Manastir

Kroz EU projekt grad Beli Manastir nabavlja 36 fotonaponskih elektrana

Grad Beli Manastir kao partner na EU projektu One Sun Connecting North and South koji se financiraju iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe Programa „Energija i klimatske promjene“ sudjeluje u zajedničkoj javnoj nabavi...