Europska komisija odobrila nove programe za EU fondove za suradnju Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Hrvatska – Srbija

stu 7, 2022 | Hrvatska

EU fondove

Odlukama Europske komisije od 3. studenoga 2022. godine odobreni su sljedeći programi za EU fondove za razdoblje 2021.-2027. kojima upravlja Republika Hrvatska:

Interreg VI-A IPA program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027., kojim je korisnicima iz 3 države na raspolaganju 117.685.699,00 eura za projekte kojima će se poticati pametni, zeleni i uključiv razvoj prekograničnih regija. Programsko područje obuhvaća 12 županija (Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Zagrebačka županija) u Hrvatskoj, Brčko Distrikt i 109 općina u Bosni i Hercegovini kao i 11 općina u Crnoj Gori, što je područje ukupne površine 87.453,95 km² s preko 5 milijuna stanovnika.

Interreg VI-A IPA program Hrvatska -Srbija 2021.-2027., kojim je korisnicima iz 2 države na raspolaganju 38.281.653,00 eura za projekte jačanja društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja. Program ima za cilj potaknuti i podržati prekograničnu suradnju kako bi područje postalo otpornije na zajedničke izazove (procese ekonomske tranzicije, klimatske promjene i dugotrajne socioekonomske posljedice pandemije COVID-19), kroz provedbu zajedničkih projekata i aktivnosti koje će se podržati u okviru tri odabrana cilja europske politike. Programsko područje čine četiri županije u Hrvatskoj: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska te pet okruga u Srbiji: Sjeverna Bačka, Zapadna Bačka, Južna Bačka, Srem i Mačva. Programsko područje prostire se na 25.505 km² s ukupnom populacijom oko 2,1 milijun ljudi.

Izvori financiranja oba Interreg programa su Europski fond za regionalni razvoj te IPA III fond.

Oba Interreg programa izravno su povezana s Europskom strategijom za dunavsku regiju (EUSDR) i Europskom strategijom za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).

Prvi pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava su u pripremi i objave prvih poziva na dostavu projektnih prijedloga očekuju se tijekom prvog kvartala 2023. godine.

Izvor: Ministarstvo razvoja
Poveznica: https://razvoj.gov.hr/vijesti/europska-komisija-odobrila-nove-programe-za-eu-fondove-za-suradnju-hrvatska-bosna-i-hercegovina-crna-gora-i-hrvatska-srbija/5078