Dovršeni radovi na uređenju reciklažnog dvorišta u Samoboru

svi 22, 2023 | Gradovi, Samobor

u samoboru

Sasvim novi izgled reciklažnog dvorišta u Samoboru na adresi Hrastinska cesta bb, rezultat je dovršenih radova na kompletnom uređenju, koje su sa zadovoljstvom dočekali brojni građani koji rado dolaze u reciklažno dvorište, kao i zaposlenici koji tamo obavljaju svoje radne zadatke.

Postavljena je nova ograda te rasvjeta i videonadzor, a uvjeti rada za radnike uvelike su poboljšani postavljanjem novog kontejnera s uredskim prostorom i sanitarnim čvorom. Duž reciklažnog dvorišta te ispred ulaza postavljene su rešetke i kanalice kojima je riješeno pitanje oborinske odvodnje, a radovi su obuhvatili i zamjenu dotrajalog asfalta novim asfaltom te postavljanje nadstrešnice za natkrivanje onih vrsta otpada na koje najviše utječu vremenske nepogode poput padalina i vjetra. Obavljeni su i dodatni radovi na proširenju postojećeg radnog prostora u cilju bolje efikasnosti rada za radnike zaposlene u reciklažnom dvorištu, dok je zbog lakšeg i jednostavnijeg pristupa korisnicima, napravljen i novi raspored spremnika za odlaganje otpada.

Reciklažno dvorište, koje je otvoreno svakim radnim danom od 8 do 18 sati te subotom od 8 do 16 sati, pruža korisnicima mogućnost predaje bez naknade opasnog komunalnog otpada, otpadnog papira, drva, stakla, plastike, tekstila, glomaznog otpada i svih vrsta otpada koje je Komunalac d.o.o., kao upravitelj reciklažnog dvorišta, dužan zaprimati sukladno popisu utvrđenom Pravilnikom o gospodarenju otpadom.

Tako je, primjerice, u prošloj godini u reciklažnom dvorištu zaprimljeno 120.480,00 kg glomaznog otpada, 196.420,00 kg drveta, 105.160,00 kg kartona, 35.900,00 kg otpadnih guma, 19.320,00 kg odjeće, 21.060,00 kg elektroničkog otpada i brojne druge vrste otpada, što govori u prilog tome da građani grada Samobora nastoje odgovorno postupati s otpadom i sve više posjećuju reciklažno dvorište u kojem im pomoć pri odlaganju otpada pružaju djelatnici Komunalca d.o.o.

Prilagođavajući se svim zakonskim propisima, a s ciljem sprječavanja korištenja reciklažnog dvorišta za osobe koje nisu korisnici javne usluge na području grada Samobora i koji nisu korisnici iz kategorije kućanstvo, Komunalac d.o.o. uveo je barkodove za korištenje reciklažnog dvorišta, kao i mobilnu aplikaciju moj-Otpad.info putem koje korisnici mogu pokazati barkod na svom mobilnom uređaju, ali i na jednostavniji način pratiti raspored odvoza svih vrsta otpada, zaprimati obavijesti o odvozu na mobilne uređaje dan prije odvoza, vidjeti broj izvršenih primopredaja miješanog komunalnog otpada na svom obračunskom mjestu te količine i vrste otpada predane u reciklažno dvorište.

Samoborsko reciklažno dvorište od prošle je godine i mjesto gdje se prikupljaju plastični čepovi u sklopu humanitarne akcije pod nazivom „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“, čiji je organizator Udruga oboljelih od leukemije i limfoma iz Čakovca, a koja prodajom sakupljenih plastičnih čepova pribavlja novac za liječenje oboljelih i financiranje potrebnih lijekova.

Izvor: Grad Samobor
Poveznica: https://www.samobor.hr/grad/uredjeno-reciklazno-dvoriste-n8897