3. Poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa “Business Development and Innovation Croatia”

stu 29, 2022 | EU Pozivi, EU Projekti Natječaji i Pozivi

Poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa

3. Poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa “Business Development and Innovation Croatia”

Poslovnim programom Business Development and Innovation Croatia, koji se provodi u okviru mehanizma Norveške darovnice za razdoblje 2014. – 2021., alocirano je 22 milijuna eura za projekte hrvatskog privatnog sektora. Program operater programa je norveška državna agencija Innovation Norway, a nacionalni partner programa je Hrvatska gospodarska komora.

Cilj poslovnog programa Business Development and Innovation Croatia je povećanje stvaranja vrijednosti i održivi rast u hrvatskom poslovnom sektoru te poticanje i razvijanje dugoročne poslovne suradnje između hrvatskih i norveških gospodarskih subjekata temeljene na poslovnom razvoju i inovacijama.

Prihvatljivi projekti podnositelja zahtjeva za sredstava programa trebaju se odnositi na:
– razvoj inovativnih tehnologija / rješenja / proizvoda / usluga (novi na tržištu) ili
– primjenu inovativnih tehnologija / rješenja / proizvoda unutar tvrtke (novo za tvrtku).

Područja unutar kojih će se realizirati projekti su:
– inovativna zelena industrija,
– industrija plavog rasta.

U okviru Inovativne zelene industrije prihvatljivi projekti bi se trebali odnositi na:

– razvoj i primjenu “zelenijih proizvodnih procesa” automatizacijom, digitalizacijom i robotizacijom industrijskih procesa i tehnologija,
– povećanje učinkovitosti proizvodnje i industrije,
– internet stvari, EdTechu, FinTechu, cyber sigurnost,
– razvoj IKT proizvoda, procesa i rješenja,
– razvoj ekološki prihvatljivih proizvoda, procesa i rješenja informacijsko-komunikacijskom tehnologijom i sl.

U okviru Industrije plavog rasta prihvatljivi projekti bi se trebali odnositi na:

– razvoj tehnologija i rješenja za ribarstvo i akvakulturu,
– obnovljive izvore energije u oceanu/moru,
– pomorsku industriju, uključujući tehnologije pomorskog prometa,
– off-shore infrastrukturu,
– robotiku povezanu s pomorskom tehnologijom,
– tehnologije za duboke morske resurse i kartiranje,
– razvoj inovativnih proizvoda i tehnologija u brodogradnji i transportu,
– plavu biotehnologiju te aktivnosti praćenja i nadzora okoliša,
– razvoj i već dostupne inovativne proizvode i tehnologije koje koriste morski otpad kao sirovinu,
– primjenjivost rješenja i tehnologije na oceane i unutarnje vode i sl.

Rok za podnošenje prijava je do 31. siječnja 2023. godine (14 sati).

Aktualne i detaljne informacije o programu Business Development and Innovation Croatia te uvjete za apliciranje na natječaje mogu se pratiti putem stranice program operatera.

Izvor:
Poveznica: